Despre Noi

CZ LIFE – FUNDAMENTE
despre_fundamente
ÎNCHINAREA

Credem că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor poporului Său. De aceea la Centrul Creştin Life practicăm o închinare dinamică și contemporană. Promovăm cântarea nouă, dar ne bucurăm în aceeași măsură de frumusețea imnurilor clasice și de părtășia profundă a rugăciunii congregaționale.

DEDICAREA

A-l urma pe Hristos presupune schimbarea priorităților și a modului de a gândi și acționa. Urmarea lui Hristos nu înseamnă doar a veni la biserică duminica, ci este o alegere – consacrându-ne în fiecare zi descoperirii voii lui Dumnezeu, edificării Bisericii Lui și glorificării Lui în lume.

ECHIPAREA

Pentru noi ca și biserică este important ca fiecare om să-și descopere darurile și abilitățile cu care a fost înzestrat de Dumnezeu, dorind să fie echipat și să lucreze în unitate la dezvoltarea și creșterea Bisericii lui Hristos.

IMPLICAREA

Biserica lui Hristos există datorită faptului că de-a lungul veacurilor au existat oameni care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu răzpunzând marii trimiteri, oameni care au fost gata să plătească prețul chemării, dăruindu-se pe ei înșiși spre binele celor din generația lor.

SCOPUL NOSTRU

Să trăim şi să vorbim în aşa fel încât oamenii să-l vadă pe Hristos în noi, să-i aducem la Hristos, să-i echipăm pentru a deveni oameni maturi care să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu.

VALORILE NOASTRE
despre_valori
PĂRTĂȘIA

Pentru noi părtășia înseamnă experimentarea lui Dumnezeu împreună. Ea înseamnă împărtășirea experiențelor de viață, a adevărului și dragostei lui Dumnezeu.

RUGĂCIUNEA

Credem că rugăciunea este comunicarea cu Dumnezeu, Tatăl și Creatorul nostru, la nivelul trupului, al minții și al duhului. Ea este sursa puterii Lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

ÎNCHINAREA

La Centrul Creștin Life avem o închinare dinamică, participativă ca un răspuns al fiinţei noastre lăuntrice la tot ceea ce este Dumnezeu, exprimat prin gânduri, cuvinte, atitudini și acţiuni bazate pe adevărul revelat al Scripturilor despre Dumnezeu.

MISIUNEA

Ne implicăm în proiecte misionare regionale și internaționale deoarece credem că misionariatul este responsabilitatea tuturor membrilor comunității. Totodata membrii sunt încurajați să transmită altora mesajul dragostei lui Dumnezeu și să susțină financiar proiectele CZ Life.

UCENICIA

Percepem ucenicia ca fiind un proces relațional intenționat și sistematic de formare a valorilor și deprinderilor de bază ale trăirii creștine prin transformarea continuă sub călăuzirea Duhului Sfânt.

SCRIPTURA

Credem ca Biblia este cuvântul inspirat și infailibil al lui Dumnezeu și autoritatea supremă în problemele vieții.

CZ-LIFE CREDO
despre_credo

Credem:

  • în Sfintele Scripturi, ca fiind în totalitate inspirate de Dumnezeu, autoritatea supremă în problemele vieții.
  • într-un singur Dumnezeu întruchipat în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
  • că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că a venit pe pământ și a trăit o viață fără păcat, a murit și a înviat a treia zi, după Scripturi.
  • în lucrarea Duhului Sfânt la zidirea bisericii și în botezul cu Duhul Sfânt.
  • că toți oamenii sunt sub osânda păcatului și că nu pot fi mântuiți decât prin credința în Domnul Isus.
  • că Biserica este trupul lui Hristos și că ea este formată din totalitatea credincioșilor care trăiesc conform învățăturilor Scripturii.
  • în revenirea glorioasă a Domnului Isus, pentru a da viață veșnică celor ce l-au primit și osândă veșnică celor ce L-au respins.