Departamentul de tineret

Pentru a te înscrie la grupuri mici, accesează → FORMULAR

Scopul și țelul departamentului de tineret

Integrarea și păstrarea unei comunități de persoane tinere care au ca țel în viață trăirea ghidată de valorile biblice, posibilitatea de predicare a evangheliei, consiliere, socializare și crearea de legături și prietenii.

Organizare generală

Există 3 subdepartamente care aparțin de lucrarea de tineret.

 1. Departamentul de adolescenți 
 2. Departamentul de tineret
 3. Departamentul de familii tinere

Cele 3 departamente funcționează, în principiu, independent. Există totuși în anumite cazuri o suprapunere între departamentul de tineret și cel de familii tinere.

Adolescenți

Toți adolescenții, tinerii între 14 și 23 de ani pot participa la întâlnirile adolescenților.

Grupul de adolescenți au întâlniri regulate programate în funcție de situația provicată de COVID-19

Tineret

Familii tinere

Departamentul de familii tinere, cuprinde tineri și adulți cu vârste între 20 și 40 de ani single, căsătoriți sau căsătoriți cu copii, de orice limbă sau etnie. În general, vom comunica în  limba română dar putem folosi și germană sau engleză.

Tinerii care fac parte din categoria de vârstă menționată și care de bună voie doresc să fie implicați în acest departament trebuie să facă parte din grupe de casă și să participe, în măsura posibilitățile la evenimentele organizate de departamentul de tineret.

În principiu, persoanele care locuiesc pe o rază de 50 de km, în orice direcție din Stuttgart pot participa în acest departament. În cazul unor distanțe mai mari, se poate discuta fiecare caz în parte cu echipa de organizare.

Departamentul de tineret va organiza anual cel puțin 3 evenimente destinate membrilor departamentului și altor persoane din biserică sau din afară:

 1. Sărbătoarea Nașterii lui Isus
 2. Tabără/Eveniment de weekend
 3. Conferință de tineret
 4. Opțional: revelion

 

Grupe de casă

 1. În fiecare grupă de casă să existe un număr de maxim 3 familii, sau 8 persoane.
 2. Fiecare grupă de casă să se întâlnească regulat la un interval de minimum 2 ori pe lună
 3. Întâlnirile grupelor de casă să aibă o durată stabilită de comun acord între membrii și poate fie variabilă de la grup la grup.
 4. Locurile de întâlnire a fiecărei grupe de casă pot să varieze și periodic întâlnirea să se țină în diferite locuri, dacă spațiul de locuit permite aceasta.
 5. Toate familiile sau tinerii care participă la grupe de casă, să participe la cheltuielile de organizare a întâlnirilor.
 6. Cheltuielile de pregătire a celor necesare grupelor de casă să fie ținute în control astfel ca întâlnirile să nu devină o povoară financiară pentru cei din grupă.
 7. La întâlnirile grupelor de casă, pe lângă discuțiile sau activitățile laice, să existe un timp dedicat studiului/rugăciunii/meditației/discuțiilor pe teme biblice
 8. Dacă locul și organizarea grupei se poate cânta sau ruga în comun, dacă nu, activități de natură spirituală, care să nu creeze probleme cu vecinii să fie făcute cât de mult posibil
 9. Grupele de casă să aibă un grup de WhatsApp prin care să poată comunica cât mai eficient
 10. Fiecare grupă de casă să aibă un lider și un co-lider care sunt responsabili de organizarea grupei de casă și aspectelor ce țin de activitățile spirituale și organizare
 11. Organizarea grupelor de casă pot ține cont de poziția geografică sau relația (familie, prieteni, vecini) între membrii participanți
 12. Grupele de casă deja existente pot continua în același format, dacă se dorește
 13. Ca și organizare a timpului să existe un raport de minimum 40%/60% a împărțirii timpului de părtășie și a activităților nespirituale (40% – studiu, închinare, mesaj; 60% – activități diverse)
 14. În anumite cazuri, grupul mic se poate întâlni pentru activități de socializare dar această întâlnire să fie extra celor specificate la punctul 3.1. b)
 15. Grupele de casă pot avea o anumită direcție în ceea ce privesc activitățile spirituale (grupă de rugăciune, grupă de studiu biblic, grupă de studiu a unor teme generale, etc.) Se sugerează discuția mesajelor predicate duminica.
 16. Grupele de casă au și rolul de a permite darea de socoteală în ceea ce privește viața spirituală a tinerilor
 17. De două ori pe an, cel puțin în faza inițială se cere ca fiecare membru să completeze anonim un formular cu feedback care să poate fi folosit de echipa de leadership la ajustarea strategiei.
 18. După o perioadă, care se stabilește ulterior, grupele de casă se rotesc (aprox. 2 ani)